Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Αλλάζει ο νόµος για τους υπουργούς

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2011 θα αλλάξει ο νόµος περί ευθύνης υπουργών, προαναγγέλλει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Χάρης Καστανίδης. Αναφέρει επίσης ότι µολονότι το ΠΑΣΟΚ εφαρµόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές µπορεί να σώσει την πατριωτική τουψυχή αν οδηγήσει τη χώρα στη σωτηρία.
Το τελευταίο διάστηµα γίνεται µεγάλη συζήτηση για το εάν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Τι πιστεύετε;
Υπάρχει ένα καθαρό σχέδιο σκληρών δηµοσιονοµικών περιορισµών που στηρίζεται κυρίως στην ύπαρξη του Μνηµονίου. Με την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόµου, ο οποίος ήδη συζητήθηκε στο υπουργικό συµβούλιο, ηπολιτική µας θαπροσλάβει και αναπτυξιακές διαστάσεις. Ενα πλήρες πρόγραµµα εξόδου από την κρίση πρέπει επιπλέον να ενσωµατώνει µερικές κρίσιµες κοινωνικές παραµέτρους, όπως το να ορίσεις το τέλος µιας διαδροµής που ενσαρκώνει τη δικαίωση των προσπαθειών και την ελπίδα ενός ολόκληρου λαού ή το να εξασφαλίσεις την ύπαρξη κοινωνικής δικαιοσύνης που δηµιουργεί στον πολίτη την πεποίθηση πως οι θυσίες του δεν είναι µια ακόµηµονοµερής επιβάρυνση του αδύνατου. Κανένας δεν είναιπρόθυµος να δικαιολογήσει τη θυσία χωρίς ελπίδα, όπως κανένας δεν νιώθει την ελπίδα αν δεν αναγνωρίζει γύρω του ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Χρειάζεται να καταβάλουµε και άλλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Σας κατηγορούν ότι είστε «µεταφραστές» του Μνηµονίου και ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν παράγει δική της πολιτική. Τι ισχύει;
Αναλάβαµε την υποχρέωση να τηρήσουµε τους όρους µιαςσυµφωνίας και αυτό απαιτεί η αξιοπιστία σοβαρής κυβέρνησης. Υπάρχει όµως ένας ατελείωτος αριθµός προβληµάτων, η αντιµετώπιση των οποίων αρχίζει και τελειώνει µε τις αποκλειστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και κανενός άλλου.

Εσείς πιστεύετε στη δυνατότητα των υπουργών να διαπραγµατεύονται στη βάση των προβλέψεων του Μνηµονίου ή όλη αυτή είναι µία άσκοπη διαδικασία; Παλαιότερα είχατε µιλήσει για δυνατότητα αναδιάρθρωσης των όρων του Μνηµονίου…
Η κυβέρνηση συλλογικά και κάθε υπουργός µπορούν και οφείλουν να διαπραγµατεύονται µε τους εκπροσώπους της τρόικας. Ο χαρακτήρας ορισµένων ρυθµίσεων του Μνηµονίου είναι αρκετά γενικός και αόριστος. Πολλές φορέςχρειάζονται εξειδικεύσεις και η επωφελέστερη για τη χώρα µας εξειδίκευση των πολιτικών του Μνηµονίου επιβάλλει σε όλους τους υπουργούς σκληρή διαπραγµατευτική στάση. ∆εν υπάρχουν εκ των προτέρωνχαµένες µάχες. Ολα µπορούµε να τα βελτιώνουµε, πολύ περισσότερο όταν ελέγχεις στην πράξη την επιτυχία και τη βασιµότητα µιας πολιτικής.

Θεωρείτε ότι τα δύσκολα πέρασαν για την κυβέρνηση; Κάποιοι δεν βλέπουν φως στο τούνελ ούτε το 2013…
Τα δύσκολα είναι και πίσω µας και µπροστά µας. ∆εν αρκούν οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για να ξεπεραστεί η κρίση.

Χρειάζεται ένα συντεταγµένο µέτωπο δυνάµεων στο εσωτερικότης Ευρωπαϊκής Ενωσης, κυρίως των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, προκειµένου να αντιµετωπιστούν κίνδυνοι που απορρέουν από τον διεθνή νοµισµατικό πόλεµο και τις εµµονές µιας Γερµανίας που αντιλαµβάνεται την Ευρώπη περισσότερο ως γερµανική και λιγότερο τη Γερµανία ως Ευρωπαία.

Μετά την ψηφοφορία για το πολυνοµοσχέδιο άνοιξε και πάλι η συζήτηση για το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ παραµένει κοντά
στις αρχές του µε το επιχείρηµα ότι εφαρµόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εσείς τι θα απαντούσατε στους ψηφοφόρους του Κινήµατος;
Το ΠΑΣΟΚ προφανώς ασκεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εφαρµόζοντας ένα Μνηµόνιο που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο µιας Ευρώπης κυριαρχούµενηςαπό νεοφιλελεύθερες ιδέες. Οισυµβληθέντες µε την Ελλάδα δανειστές µας, δηλαδή η Ε.Ε., η ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, αποτελούν αρχάγγελους της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας. Η ζωή µας όλη, όµως, δεν είναι το Μνηµόνιο. Αναπτύσσουµε θεµατικές πολιτικές µεγάλης θεσµικής και πρακτικής αξίας σε τοµείς όπως η δηµόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η πρόνοια, πολιτικές οι οποίες διακρίνονται για την κοινωνική τους ευαισθησία καιανταποκρίνονται στις σταθερές ιδέες της σοσιαλδηµοκρατίας και της Κεντροαριστεράς. Θα σώσουµε την ιδεολογικήψυχή µας σε εκείνους τους τοµείς πουη Ελλάδα δεν υποθηκεύτηκε οικονοµικά. Θα σώσουµε την πατριωτική ψυχή µας, αν οδηγήσουµε στη σωτηρία της χώρας µας ακόµα και µε ιδεολογικούς καταναγκασµούς και απώλειες.

Τι αλλάζει στον χώρο της ∆ικαιοσύνης; Με τις θυσίες που καλείται να κάνει ο κόσµος, πραγµατικά κάποιοι πολίτες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις µεταρρυθµίσεις στον χώρο της ευθύνης σας.
Το στοίχηµά µας είναι να αισθανθεί ο πολίτης ότι του παρέχεται πραγµατική έννοµη προστασία, στον χρόνο που πρέπει και µε τον τρόπο που πρέπει. ∆εν είναι ο κατάλληλος χώρος για να απαριθµήσω µια σειρά από πρωτοβουλίες µας. Να σας πω µόνο ότι µόλις τις δέκα τελευταίες ηµέρες συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στη Βουλή τρία πολύ σοβαρά νοµοσχέδια, που αφορούν τον εξορθολογισµό και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, τον εξορθολογισµό στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης και την εισαγωγή του νέου θεσµού της διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για τρεις σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα δώσουν µια πρώτη βαθιά ανάσα στους πολίτες, που καθυστερούν ατελείωτο χρόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης συµφώνησαν στην πρόσφατη συνάντησή τους ότι η επόµενη Βουλή µπορεί να είναι αναθεωρητική. Ποια η γνώµη σας;
Μετά την επιτυχή αναθεώρηση του 2001, είναι ανάγκη να υπάρξει περαιτέρωαναθεώρηση. Το επόµενο αναθεωρητικόεγχείρηµα πρέπει να εκταθεί σε αρκετά άρθρα του Συντάγµατόςµας, αποκαθιστώντας την αντιπροσωπευτικότητα στη λειτουργία των θεσµών, ακυρώνοντας αγκυλώσεις στη λειτουργία του κράτους και παρέχοντας θεσµικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4609631

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου