Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

«ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ» ΤΟ 20% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στο 56,6% υπολογίζεται το ποσοστό των Ελλήνων που αντιμετώπιζαν μεγάλη ή μερική δυσκολία για να τα βγάλουν πέρα με το εισόδημα τους το 2009. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 845.000 νοικοκυριά, δηλαδή το 19,7% του πληθυσμού της χώρας, βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο της φτώχειας.


Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της έρευνας εισοδηματικών συνθηκών και διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών του αντιμετώπιζε, την προηγούμενη χρονιά, το 80,2% του φτωχού πληθυσμού και το 50,5% του μη φτωχού πληθυσμού.

Το 40% του μη φτωχού πληθυσμού είχε αδυναμία να πληρώσει μια εβδομάδα διακοπών και το 21,4% αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση έκτακτων αλλά και αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 500 ευρώ.

Μέτριος ή μεγάλος ήταν ο βαθμός δυσκολίας αποπληρωμής δανείων και αγορών με δόσεις για το 21,8% του μη φτωχού πληθυσμού. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον φτωχό πληθυσμό ήταν στο 30,8%.

Δυσκολίες στην ανταπόκριση τους στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως το ενοίκιο κατοικίας, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά. αντιμετώπιζαν το 2009 περί το 38% των Ελλήνων.

Το ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νοικοκυριών της χώρας, κατά δήλωση τους, ανέρχεται στα 2.219,45 ευρώ. Για τα φτωχά νοικοκυριά πέφτει στα 1.752,08 ευρώ ενώ για τα μη φτωχά εκτιμάται κοντά στα 2.340 ευρώ. Συνολικά τη μεγαλύτερη "απειλή" αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη (43,3%).

Όπως διευκρινίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, δεδομένου ότι οι δείκτες επηρεάζονται σημαντικά από διάφορες υποκατηγορίες πληθυσμού (ηλικιακές κατηγορίες, τύποι νοικοκυριών κλπ.), επισημαίνεται ότι αυτές δεν είναι αντιπροσωπευτικές του συνολικού πληθυσμού της χώρας στο δείγμα. Μια μεγάλη κατηγορία που επηρεάζει το δείκτη της φτώχειας είναι οι οικονομικοί μετανάστες και οι Ρομά κατηγορίες που, επίσης, υποαντιπροσωπεύονται.

Όπως προκύπτει από τις βασικές διαπιστώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 19,7% του πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια. Σημαντική αύξηση κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2008 σημείωσε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μεταξύ των ανέργων που ανέβηκε στο 38,1%. Οι συντάξεις μειώνουν τον σχετικό κίνδυνο κατά 19,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το κατώφλι της φτώχειας σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζεται στα 6.897,30 ευρώ ετησίως ανά άτομο και στα 14.484,40 για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δυο εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο εκτιμώνται στα 845.000 και τα μέλη τους ανέρχονται στα 2.147.108.

Με βάση το δείκτη οικονομικής ανισότητας προκύπτει ότι το εισόδημα του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι κατά 5,8 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Η αντίστοιχη «ψαλίδα» μεταξύ των φύλων υπολογίζεται στο 12,7%. Στο δημόσιο τομέα οι αμοιβές των μισθωτών ανδρών είναι κατά 7% μεγαλύτερες των αντίστοιχων των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα ήταν κατά 19,6% υψηλότερες, για το 2009.

 

 από την
ΠΡΕΖΑ TV
9-12-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου