Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ

Το θεσμό της πρότυπης δίκης, που εισήχθη μεν στην έννομη τάξη πριν από δύο χρόνια αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ουσιαστικά, ισχυροποιεί για τις φορολογικές υποθέσεις το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της Διοικητικής Δίκης, διευρύνοντας το πλαίσιο ενεργοποίησής του. Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή, προβλέπει επίσης ότι οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής (άνω των 150.000 ευρώ) θα παραπέμπονται στα διοικητικά Εφετεία, χωρίς να έχει δικαίωμα ο φορολογούμενος να ασκήσει αναίρεση...
  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για την χορήγηση αναστολών από τα Διοικητικά Δικαστήρια στις προκαταβολές που καταβάλουν οι φορολογούμενοι απαιτείται πλέον η κατάθεση του 50% του φόρου ή του τέλους, ενώ σήμερα ισχύει το 25%. Δηλαδή, για την καταβολή προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια απαιτείται η καταβολή του 50% του φόρου που τους είχε επιβληθεί. Επίσης, καταργείται η δυνατότητα προσφυγής από το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά πράξεων των δικών τους οργάνων που εκδόθηκαν ύστερα από άσκηση διοικητικής προσφυγής, με εξαίρεση αυτής από τον υπουργό Οικονομικών. Ακόμη, καταργείται ρητά η δυνατότητα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως να προσφεύγουν ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά πράξεων των οργάνων τους, όταν αποφαίνονται επί ενδικοφανούς προσφυγής ιδιώτη. Σήμερα, για την επίλυση διοικητικής διαφοράς, ανεξαρτήτως της σημασίας της, επιλαμβάνονται τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, το οικείο Πρωτοδικείο και Εφετείο και αρκετές φορές και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις για την έκδοση οριστικής απόφασης αλλά και διαφορετικές κρίσεις σε όμοιες περιπτώσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα τα ένδικα μέσα -ακόμη και αν έχουν κατατεθεί σε άλλο δικαστήριο- να εισάγονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρωτοβουλία τόσο των διαδίκων όσο και του δικαστηρίου που υποβλήθηκαν. Έτσι, με την απόφασή του διαπλάθει νομολογία, την οποία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, όταν κληθούν στο μέλλον να επιλύσουν ανάλογες διαφορές. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ανάλογα με την υπόθεση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση για υπόθεση που δεν το απασχολήσει στο παρελθόν. Έτσι, η διαφορά επιλύεται οριστικά, χωρίς να απαιτηθεί να περάσει και από το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε τελευταίο βαθμό αιτήσεις για την αναίρεση αποφάσεων τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, όταν κρίνουν διαφορές ουσίας, και εφέσεις στην περίπτωση ακυρωτικών διαφορών. Ο αριθμός των δικογράφων που κατατίθενται ετησίως είναι ιδιαίτερα μεγάλος, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η λειτουργία των αρμοδίων Τμημάτων. Για τον περιορισμό τους καθιερώνεται «φίλτρο διαλογής» με βάση αντικειμενικά κριτήρια, η συνδρομή των οποίων και μόνο καθιστά τα ένδικα μέσα παραδεκτά. Τέτοια είναι η έλλειψη σχετικής νομολογίας, η ύπαρξη προηγούμενης ανέκκλητης απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου ή η αντίθεση της προσβαλλόμενης απόφασης στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υποθέσεις, στις οποίες ανακύπτει νέο νομικό ζήτημα που είτε έχει μείζονα σπουδαιότητα είτε τίθεται σε μεγάλο αριθμό εκκρεμών δικών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, μπορεί να ζητηθεί να προσδιορίζονται κατά προτίμηση, να συζητούνται εντός τακτής, δίμηνης, προθεσμίας από την κατάθεση του δικογράφου και η απόφαση να εκδίδεται στο ίδιο χρόνο μετά τη συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός των δικών για το ίδιο νομικό ζήτημα: Πρόκειται δηλαδή για το θεσμό της «πρότυπης δίκης», αίτημα για την οποία με το νομοσχέδιο εκτός του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων, θα μπορούν να ζητήσουν οι Διευθύνοντες τα Δικαστήρια, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή ο υπουργός Οικονομικών. Από τον πρόεδρο Πρωτοδικών θα εκδικάζονται ορισμένες διοικητικές διαφορές, όπως η αναστολή της λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης ή η αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων για φορολογικές παραβάσεις, κ.λπ. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων εκδικάζονται από τα Διοικητικά Εφετεία. Πρόκειται για δικαστικούς σχηματισμούς, στη σύνθεση των οποίων μετέχουν τρεις δικαστές. Δεδομένων τόσο του φόρτου όσο και των σημαντικών κενών στη στελέχωση των Δικαστηρίων, προβλέπεται η σύσταση Μονομελών Διοικητικών Εφετείων, τα οποία θα εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων Μονομελών Πρωτοδικείων. Επίσης, για την αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποθέσεις ήσσονος σημασίας, μεταφέρονται στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, όπως ο μεγάλος όγκος προσυμβατικών διαφορών στις δημόσιες συμβάσεις. 


από το fimotro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου