Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Να μην αλλάξει η νομοθεσία για τις εισπρακτικές εταιρίες , προς το παρόν , ζητάει ο ΕΣΕΔΑ

Την «επιστράτευση» των εταιριών του κλάδου από τους υπεύθυνους φορείς της πολιτείας για να βοηθήσουν στη γρήγορη τακτοποίηση των οφειλών καθώς, σύμφωνα με το Μνημόνιο, το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια από ανείσπρακτες οφειλές μεγάλων οφειλετών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία προτείνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Οι εταιρίες του κλάδου μπορούν να απευθυνθούν αμέσως στους οφειλέτες, προκειμένου συμφωνήσουν έναν αμοιβαία επωφελή, εξωδικαστικό τρόπο αποπληρωμής, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και στις τράπεζες, που θα εισρεύσουν, στη συνέχεια, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απειλούνται σήμερα από οικονομική ασφυξία, όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του συνδέσμου στο 10ο συνέδριο του FENCA που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελλάδα και στην Αθήνα, ενώ τονίστηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο προς το παρόν.
Κατά την άποψη του κλάδου είναι απαραίτητο να δοθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους για να λειτουργήσει το Μητρώο Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών ως έχει και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του. Θεωρεί ο κλάδος ότι είναι απαραίτητο να λειτουργήσει το Μητρώο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ώστε να αντιμετωπίσει κυρίως φαινόμενα θεσμικών εκτροπών. Ιδιαίτερα από εταιρίες μη εγγεγραμμένες σε αυτό.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι »γίνονται προσπάθειες για αλλαγή στη χώρα μας του νομοθετικού πλαισίου, πριν ακόμη αξιολογηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας νομοθεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’οψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Ετσι σχεδιάζεται να τεθούν περιορισμοί που αντιβαίνουν στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας μιας εταιρίας π.χ. σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει μια διάταξη, σύμφωνα με την οποία, εάν κάποιος οφειλέτης δηλώσει στην εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, κατά την δεύτερη ή σε οποιαδήποτε επόμενη επικοινωνία ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω ενημέρωσή του, τότε δεν θα μπορεί να οχληθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός.
Ο ΕΣΕΔΑ εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξετάσει τις επιπτώσεις αυτών των πιθανών αλλαγών δηλαδή:
- Τον κίνδυνο περαιτέρω καθυστέρησης είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαιώνιση του φαινόμενου της υπερχρέωσης.
- Τον κίνδυνο να δικαιωθεί η ανευθυνότητα και να πολλαπλασιαστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς συνέπειες.
- Την παράταση της αδυναμίας των τραπεζών να ανοίξουν τις ροές τους και να χρηματοδοτήσουν τις χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που ασφυκτιούν.
- Τον κίνδυνο απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Ο πρόεδρος του ΕΣΕΔΑ κ Δ. Ψαράκης τόνισε ότι το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αντιμέτωπο με νέους όρους και πρέπει να λάβει τολμηρές αποφάσεις.»Ωστόσο, εν μέσω αυτών των δύσκολων οικονομικών συγκυριών προκύπτει η μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο μας να αποκτήσει το ρόλο που δικαιούται. Έναν ρόλο διαμεσολάβησης και εξισορρόπησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας που θα επαναφέρει την ομαλότητα και την ανάπτυξη. Τον κρίσιμο ρόλο μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών, των οποίων η ομαλή σχέση σημαίνει σταθερή και αναπτυσσόμενη αγορά».

πηγή  http://www.infoblog.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου