Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ


Διπλή διέξοδο από τη θηλιά των δανείων προσφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το οποίο ψηφίστηκε σήμερα. Καταρχάς, δίνεται η δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού (εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου) αρκεί να συμφωνήσουν πιστωτές με απαιτήσεις που ξεπερνούν το 51% των οφειλών και εάν δεν αποδώσει αυτή προσπάθεια, τότε το ζήτημα εξετάζεται από το Ειρηνοδικείο (κατάθεση αιτήσεων από 1/1/2011).

Όπως είπε η κ. Κατσέλη, η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες (εξαιρούνται οι έμποροι) που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους, ενώ μπορούν να ρυθμιστούν όλων των ειδών τα χρέη, με εξαίρεση τις οφειλές από αδικοπραξία, διοικητικά πρόστιμα, φόροι και τέλη προς το Δημόσιο και προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών, κατατίθεται αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο το οποίο ελέγχει εάν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα για τέσσερα έτη, μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές, ενώ μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, το υπόλοιπο των οφειλών παραγράφεται.

Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει και να σώσει από την ρευστοποίηση την κύρια κατοικία του, ακόμα κι αν δεν την χρησιμοποιεί, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, προσαυξημένο κατά 50%. Ωστόσο, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση εξυπηρέτησης χρεών που αντιστοιχούν στο 85% ης εμπορικής αξίας της κατοικίας, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει τα 20 έτη, με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

Με αφορμή τις ενστάσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι τράπεζες, η υπουργός Οικονομίας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο κατάχρησης της ρύθμισης, καθώς το πλαίσιο του νομοσχεδίου είναι αρκετά αυστηρό.

Δηλώσεις Κατσέλη για νομοσχέδιο

Δεν απευθύνεται σ’ όλους. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή των χρεών τους, να εξοφλήσουν μέρος των χρεών τους και μετά από τέσσερα χρόνια να απαλλαγούν από αυτά. Καθιερώνει, επίσης, και στη χώρα μας τη δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του, τη δυνατότητα δηλαδή της πτώχευσης του ιδιώτη, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς τούτο ούτε τα τρέχοντα ούτε τα προσδοκώμενα εισοδήματα του οφειλέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου